O nadačním fondu

O nás

Nadační fond Jana Kubelíka byl založen v roce 2015 pravnukem René Kubelíkem. Základní myšlenkou je zachovat, šířit a propagovat umělecký odkaz houslového virtuosa a hudebního skladatele Jana Kubelíka. Významnou aktivitou je získávání dotací pro vlastní realizaci činností, které s tímto základním záměrem souvisí.

Se základním záměrem souvisejí dílčí projekty, které budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Prvním významným projektem nadačního fondu je záchrana a následná rekonstrukce rodného domku Jana Kubelíka v Praze – Michli s cílem jeho následného využití pro trvalou vzpomínku na život a umělecký odkaz Jana Kubelíka včetně trvalé propagace jeho díla.

Pro podporu tohoto projektu a získání dostatečných finančních prostředků pro jeho realizaci budou pořádány i umělecké akce, zejména pak koncerty zaměřené na popularizaci díla Jana Kubelíka.

Jako podpůrné a doprovodné činnosti budou probíhat trvale badatelské aktivity, zaměřené na archivní záznamy, materiály a díla vč. záznamů na zvukových nosičích, sběr záznamů o koncertní činnosti a práce na rodokmenu rodiny Kubelíků.

NFJK je otevřen spolupráci s osobami a organizacemi, které mají zájem se spolupodílet na popularizaci díla Jana Kubelíka jak v České republice, kde se tento houslový virtuos narodil, tak i v zahraničí.

Dlouhodobějším záměrem NFJK je založení a podpora mezinárodní Kubelíkovy hudební akademie, určené zejména mladým a talentovaným umělcům.

Olejomalba dcery JK Cláry

Náš tým

Správní rada

René Kubelík
Předseda správní rady

Ing. Václav Valentin
Člen správní rady

Gabriele Valentinová
Člen správní rady

 

Dozorčí rada

Ing. Jan Slabý
Předseda dozorčí rady

JUDr. Josef Podhorský
Člen dozorčí rady

Ladislav Trumpich
Člen dozorčí rady

Dokumenty a listiny

Zakládací listina je vedena v Nadačním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1258

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na Poříčí
Číslo účtu: 270533544/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 7053 3544

Kontaktujte nás!Přejít!

Copyright © 2018 Nadační Fond Jana Kubelíka. Created by Alunico

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!